logo
banner banner banner banner banner banner

Henisol projecten


Ervaring, deskundigheid en innovatie
Het personeel van Henisol Emmen BV beschikt over een ruime ervaring en deskundigheid om innovatief om te gaan met projecten. Hieronder zijn een aantal projecten waaraan Henisol gewerkt heeft, voor u uitgelicht.
Smalspoor museum Erica
Smalspoor museum Erica
Smalspoor museum Erica Welk bedrijf komt er op het idee om spoorrails aan te leggen en een tent te gebruiken om kilometers leidingwerk te isoleren op een raffinaderij? Henisol dus... Het ging hier om een samenwerking tussen Henisol en het industrieel smalspoor museum, dat een deel van haar materieel ter beschikking heeft gesteld.
Akoestische demper
Akoestische demper
Akoestische demper
Akoestische dempers Zie hierboven foto's van verschillende dempers. Voor de afdeling akoestiek van Henisol is geen geluid te veel of er kan een oplossing voor bedacht en gemaakt worden.


Stoomstransportleiding