logo
banner banner banner banner banner banner

Akoestische isolatie


Wat is het doel van het aanbrengen van akoestische isolatie?
  • Het creëert een betere en veiliger werkomgeving ten aanzien van omgevingsgeluid.
Hiervoor kunnen geïsoleerde omkastingen, cabines, schermen, dempers en baffles worden toegepast, die voldoen aan de eisen gesteld door de Arbo Wetgeving.